3 นวัตกรรมสร้างสรรค์ “ชวนเด็กออกมาเล่น”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแตกต่างของเด็กไทยในอดีตกับปัจจุบันนั้นช่างมีมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย หลักสูตรการเรียนรู้ การอยู่อาศัย หรือแม้กระทั่ง “การเล่น” ด้วยความที่ในสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่มีบทบาทในการดำรงชีวิตเท่าปัจจุบัน สมาร์โฟน แท็ปเล็ต อาจจะยังไม่เกิด แอปพลิเคชั้นไลน์ เฟสบุ๊ก อิสตาแกรมจึงยังไม่มี บวกกับการอยู่อาศัยของผู้คนยังพอให้มีพื้นที่รอบบ้าน พื้นที่ชุมชน ให้เด็กสมัยนั้นได้ออกมาวิ่งเล่น ทำกิจกรรมต่างๆ

ที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างสังคม สร้างการเคลื่อนไหว สร้างการเรียนรู้ จนอาจเรียกได้ว่ากิจกรรมในวัยเด็กเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมคนจากวิถีการดำเนินชีวิต “เด็กไทยมีพฤติกรรมทางกายไม่เพียงพอตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ว่าควรจะมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน แต่พบการเคลื่อนไหวเพียง 23 นาทีต่อวันเท่านั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวน้อยนั้นเกิดจากเด็กไม่ได้เล่นและไม่มีพื้นที่เล่น” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวในงานเปิดตัวสนามเด็กเล่นสุดครีเอทีฟ 3 ต้นแบบสนามเด็กเล่นของเด็ก 6-14 ปี ที่เหมาะสมกับชุมชน จากการทำสำรวจกับโรงเรียนและชุมชนย่านเจริญกรุง ภายใต้โครงการ Active Play ของ สสส. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth