“เทคโนโลยี” ตัวช่วย ตร.เข้ม กม.จราจร ลดรีดไถ-จ่ายใต้โต๊ะ ลดอุบัติเหตุ

เป็นเรื่องดรามาอยู่บ่อยครั้งระหว่าง “ประชาชน” ผู้ใช้รถใช้ถนน และ “ตำรวจจราจร” เมื่อมีการตรวจเรียกผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรและต้องมีการเสียค่าปรับ ไม่ว่าจะเป็นการรีดไถหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทย ยังหนีไม่พ้นความดักดานเรื่อง “อุบัติเหตุทางถนน” เสียที

ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจาก 1.โครงสร้างพื้นฐานทางถนนยังไม่ดี 2.พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่า ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก เป็นต้น 3.ยานพาหนะไม่ปลอดภัย 4.การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็งมากพอ และ 5.การเข้าถึงจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือที่อาจยังไม่รวดเร็วมากพอ
จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากทำให้ทุกอย่างดี มีมาตรฐาน จะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลงไปได้มาก โดยเฉพาะหากต้องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและยานพาหนะให้ปลอดภัยต่อการเดินทางแล้ว ปัจจัยสำคัญคือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่เอง และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะทำให้ประชาชนหวั่นเกรงไม่กล้ากระทำผิดกฎหมาย
อาจกล่าวได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชน หากยิ่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ประชาชนก็จะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกกฎหมายยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเมื่อกระทำความผิด ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth